خانه

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”fullwidth” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-8216550″ rt_paddings=”0,,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][rev_slider_vc alias=”home-slider”][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_border_bottom=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-9850618″ rt_margins=”,” rt_paddings=”,,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][content_image_box img=”95″ heading=”درباره ما” heading_size=”h2″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”after” img_align=”right” img_valign=”top” retina_image=”” link=”http://www.icpdc.ir/about-us” link_text=”ادامه” button_style=”style-1″ button_size=”medium” box_height=”” text_width=”50″ bg_color=””]شرکت پیشرو ارتباط گستر پرگار مفتخر است با بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی درزمینهٔ مشاوره ، طراحی ، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها ر، مخابرات و دستگاه‌های نظارت تصویری همکاری نموده است . عمده فعالیت‌های این شرکت درزمینهٔ ارائه خدمات مطالعات و امکان‌سنجی ، طراحی مشاوره نصب و راه‌اندازی تعمیر و نگه‌داری پشتیبانی تأمین نیروی انسانی درزمینهٔ مخابرات سیستم‌های نظارت تصویری و شبکه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها است .[/content_image_box][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_col_anim=”true” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_row_paddings=”true” rt_padding_top=”40″ rt_padding_bottom=”40″ rt_class=”rt-8899720″ rt_paddings=”30,30,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_col_paddings=”true” rt_wrp_col_paddings=”false”][rt_image_carousel images=”24,25,26,27″ carousel_layout=”4″ tablet_layout=”3″ mobile_layout=”1″ image_size=”full” nav=”true” dots=”false” autoplay=”false” links=”false” captions=”false” loop=”true” boxed=”false” shadows=”false” frame=”false”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”fullwidth” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-8216550″ rt_paddings=”0,,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][rev_slider_vc alias=”home-slider”][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_border_bottom=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-9850618″ rt_margins=”,” rt_paddings=”,,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][content_image_box img=”95″ heading=”درباره ما” heading_size=”h2″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”after” img_align=”right” img_valign=”top” retina_image=”” link=”http://www.icpdc.ir/about-us” link_text=”ادامه” button_style=”style-1″ button_size=”medium” box_height=”” text_width=”50″ bg_color=””]شرکت پیشرو ارتباط گستر پرگار مفتخر است با بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی درزمینهٔ مشاوره ، طراحی ، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها ر، مخابرات و دستگاه‌های نظارت تصویری همکاری نموده است . عمده فعالیت‌های این شرکت درزمینهٔ ارائه خدمات مطالعات و امکان‌سنجی ، طراحی مشاوره نصب و راه‌اندازی تعمیر و نگه‌داری پشتیبانی تأمین نیروی انسانی درزمینهٔ مخابرات سیستم‌های نظارت تصویری و شبکه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها است .[/content_image_box][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_col_anim=”true” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_row_paddings=”true” rt_padding_top=”40″ rt_padding_bottom=”40″ rt_class=”rt-8899720″ rt_paddings=”30,30,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_col_paddings=”true” rt_wrp_col_paddings=”false”][rt_image_carousel images=”24,25,26,27″ carousel_layout=”4″ tablet_layout=”3″ mobile_layout=”1″ image_size=”full” nav=”true” dots=”false” autoplay=”false” links=”false” captions=”false” loop=”true” boxed=”false” shadows=”false” frame=”false”][/vc_column][/vc_row]

درباره

معرفی

شرکت پیشرو ارتباط گستر پرگار مفتخر است با بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی درزمینهٔ مشاوره ، طراحی ، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها ر، مخابرات و دستگاه‌های نظارت تصویری همکاری نموده است . عمده فعالیت‌های این شرکت درزمینهٔ ارائه خدمات مطالعات و امکان‌سنجی ، طراحی مشاوره نصب و راه‌اندازی تعمیر و نگه‌داری پشتیبانی تأمین نیروی انسانی درزمینهٔ مخابرات سیستم‌های نظارت تصویری و شبکه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها است .

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”fullwidth” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-8216550″ rt_paddings=”0,,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][rev_slider_vc alias=”home-slider”][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_border_bottom=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-9850618″ rt_margins=”,” rt_paddings=”,,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][content_image_box img=”95″ heading=”درباره ما” heading_size=”h2″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”after” img_align=”right” img_valign=”top” retina_image=”” link=”http://www.icpdc.ir/about-us” link_text=”ادامه” button_style=”style-1″ button_size=”medium” box_height=”” text_width=”50″ bg_color=””]شرکت پیشرو ارتباط گستر پرگار مفتخر است با بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی درزمینهٔ مشاوره ، طراحی ، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها ر، مخابرات و دستگاه‌های نظارت تصویری همکاری نموده است . عمده فعالیت‌های این شرکت درزمینهٔ ارائه خدمات مطالعات و امکان‌سنجی ، طراحی مشاوره نصب و راه‌اندازی تعمیر و نگه‌داری پشتیبانی تأمین نیروی انسانی درزمینهٔ مخابرات سیستم‌های نظارت تصویری و شبکه‌های کامپیوتری و دیتاسنتر‌ها است .[/content_image_box][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_col_anim=”true” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_row_paddings=”true” rt_padding_top=”40″ rt_padding_bottom=”40″ rt_class=”rt-8899720″ rt_paddings=”30,30,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_col_paddings=”true” rt_wrp_col_paddings=”false”][rt_image_carousel images=”24,25,26,27″ carousel_layout=”4″ tablet_layout=”3″ mobile_layout=”1″ image_size=”full” nav=”true” dots=”false” autoplay=”false” links=”false” captions=”false” loop=”true” boxed=”false” shadows=”false” frame=”false”][/vc_column][/vc_row]

ارتباط

در صورتی که تمایل به آغاز همکاری با ما را دارید ، خوشحال می شویم از طریق پر کردن فرم پرسشنامه ، ما را در استفاده از توانمدیهایتان یاری دهید.به این منظور ابتدا فرم را دانلود کرده و پس از پرنمودن آنرا از طریق آدرس صندوق الکترونیکی info@pishroertebat.com یا شماره نمابر 33932130-031 به دست ما برسانید.
فرم پرسشنامه استخدام

شما با استفاده از فرم زیر میتوانید با تیم در ارتباط باشید:

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]