سیستم های امنیتی

اطفاء اتوماتیک حریق

قوی ترین سیستم اطفاء حریق  با ضریب ایمنی بسیار بالا و قابلیت خود فعال شدن  بدون نیاز به هیچ تجهیزاتی

 

سیستم های اپتیکی

دوربین های تحت شبکه جهت نظارت با بالا ترین کیفیت مناسب جهت ادارات ، سازمانها ، مراکز خرید و مناطق شهری