سیستم های ارتباطی و مخابراتی

با توجه به ضرورت به کارگيري فناوري اطلاعات و همچنين نبود زير ساخت مناسب مخابراتي در کشور ، در بسیاری از موارد ايجاد ساختار وايرلس شبکه که از طريق آن بتوان زير ساخت ارتباطي را به وجود آورد تنها گزینه مناسب از لحاظ هزينه اقتصادي و از زمان اجرا می باشد لذا شرکت پیشرو ارتباط در راستاي ايجاد چنين ساختاري در مناطق شهري ، شهرکهاي صنعتي و سازماني مي تواند جوابگوي بسياري از مشکلات زير ساختي و ارتباطي با کيفيت بالا باشد .

·         فرآیند بررسی فنی و امکانسنجی برقراری ارتباط رادیویی قبل از اقدام به نصب تجهیزات

·         طرح ریزی استفاده از کانال های رادیویی یا Channel Planning به منظور تسهیل در ایجاد ارتباط رادیویی پایدار

·         تعیین ارتفاع پایۀ نصب یا دکل مورد نیاز به منظور فراهم نمودن دید رادیویی یا Line of sight میان نقاط

·         مشخص نمودن نوع و بهرۀ آنتن، توان ارسالی فرستنده، حساسیت رادیویی گیرنده، نوع فرکانس و مودلاسیون و

·         فراهم نمودن زیر ساخت مورد نیاز جهت نصب تجهیزات رادیویی، مواردی چون دکل و پایۀ آنتن مورد نیاز،اتطالات زمین مجزا برای دکل و تجهیزات رادیویی، کابلهای شبکه شیلددار جهت نصب در محیطهای باز با شرایط متنوع آب و هوایی و

 

·         نصب فیزیکی تجهیزات رادیویی، آنالیز طیف فرکانسی محیط و انتخاب کم نویز ترین کانال رادیویی، ایجاد پیکربندی منطبق بر نیازهای ارتباطی، کنترل و تنظیم قدرت خروجی دستگاه، تنظیم پارامتر های امنیتی، تعیین سطوح مودلاسیون ارتباطی و